Namen strani

Dobrodošli!

Pred Vami je internetna stran »DomKristjanov«, ki želi v spletni prostor prinesti svežino na področju nastanitev in aktivnega vključevanja posameznikov v družbo, s plačanim ali prostovoljnim delom.

Namen strani »DomKristajnov« je predvsem pomagati mladim in ostalim, ki so na začektu svoje poti. Stran ima torej dobrodelno noto in želi predvsem nagovoriti dobre ljudi k medsebojni pomoči.

Stran je ustvarjena tudi z namenom, da med seboj poveže različne generacije kristjanov v slovenskem prostoru (iz različnih krajev, župnij, Cerkva, skupnostih, gibanj ...) ter ostale dobre ljudi. Deliti si življenjski prostor in medsebojno pomoč z ljudmi, ki si prizadevajo za enake vrednote, je lahko nadvse prijetna izkušnja, saj so odnosi tisti, ki največ prinesejo h kvaliteti bivanja.

Stran želi spodbuditi tudi vse lastnike nepremičnin, da skušajo postavljati čim bolj normalne in sprejemljive najemnine za njihove najemnike. Mnogim so namreč najemnine v višini, ki jih poznamo danes, težko dosegljive, mladim pa je s tem zelo oteženo prilagajanje, na vse bolj negotovem trgu dela.

Namen spletnega portala je še:

  • pomagati pri reševanju stanovanjske problematike in vključevanju v družbo,
  • povezati krščanske skupnosti ter ostale dobre ljudi,
  • povezati ljudi, ki si želijo bolj pristnega bivanja v najemniškem stanovanju,
  • spodbujati medsebojno pomoč

Stran ne izključuje nikogar, ne glede na njegovo versko ali drugačno pripadnost, gradi in izhaja pa iz krščanskih vrednot in jih zagovarja. Vsak, ki sprejema te vrednote in je odprt zanje, je dobrodošel in vabljen k sodelovanju.

Vsem veliko blagoslova pri oddajanju oglasov!