Podprite delovanje strani Želite podpreti delovanje strani?

Portal je nastal samoinciativno in je neprofitne narave. V izdelavo strani DomKristjanov je bilo vloženo veliko ur prostovoljnega dela, a kljub temu so nastajali stroški, kot na primer:

 • programiranje strani
 • dodelava grafične podobe
 • zakup domene in grafičnega materiala
 • pisarniški material, telefoni, potni stroški
 • ...

Za nemoteno delovanje so in bodo tudi v prihodnje nastajali še stroški, kot so:

 • gostovanje domene
 • oglaševanje strani (za večji doseg in ponudbo napremičnin)
 • dodelava strani in morebitna nadgradnja
 • stroški administracije in urejanja
 • ...

Podprite delovanje strani

S svojim prostovoljnim prispevkom nam lahko veliko pomagate:

 • 10€ - lahko pokrijemo stroške pisarniškega materiala ter urejanje strani
 • 20€ - lahko pokrijemo že kar nekaj nastalih stroškov glede delovanja strani
 • 30€ - pomagate nam pokriti stroške, nastale pri izdelavi in oglaševanju internetne strani
 • 50€ ali več: s tolikšnimi donacijami se bo pokrilo nekaj stroškov pri izdelavi, urejanju in nadaljnem razvijanju strani, omogočeno bo nemoteno delovanje tudi v prihodnje

Pri delovanju strani je prek svojega multimedijskega centra v prihodnje pripravljena pomagati tudi Socialna akademija, prek katere lahko tudi podprete delovanje strani DomKristjanov, transakcijski račun: 02031-0254668169 s pripisom “Donacija DomKristjanov”

Bog povrni!