Stanovanjska problematika v Sloveniji

Ali ste vedeli:

  • Da je delež najemniških stanovanj v Sloveniji komaj 25-odstoten, za razliko od Nemčije, kjer je ta odstotek večji kot 70 %. Mladi se na najemniškem trgu z veliko ponudbo nepremičnin lažje osamosvojijo, obenem pa so lažje prilagodljivi za zaposlitev.
  • Da je v Sloveniji več kot 75.000 stanovanj praznih (vir: GURS), kar predstavlja velika socialna nesorazmerja in brezizhoden položaj za mlade?
  • Najemniška stanovanja s konkurenčnimi cenami so nujna za zdrav in fleksibilen trg zaposljivosti. Službe niso več stalne, kot so bile včasih. Trg dela dandanes velikokrat zahteva zamenjavo službe in s tem tudi lokacije bivanja ...
  • Mnogim najemnina predstavlja celo plačo. Najemnina za dvosobno stanovanje v Ljubljani je enaka kot v kakem večjem evropskem mestu, kjer so dohodki med drugim tudi do nekajkrat višji ...
  • Osamosvojitev je za mlade dandanes nujna. Tudi draginja je med tistimi vzroki, da kar 60 % mladih med 25 in 35 let še vedno živi pri starših, velikokrat tudi zaradi nedosegljivih stanovanj. V razvitih državah se mladi v povprečju osamosvojijo med 22. in 26. letom!
  • Mnogi mladi so zaradi visokih najemnin prisiljeni vzeti 20- do 30-letne kredite za lastniška stanovanja, če sploh imajo to možnost. Prilagodljivost mlajših generacij na trgu dela, s službami za določen čas, pa je z lastniškim stanovanjem zelo otežena.

Stran DomKristjanov lahko med seboj poveže dobre ljudi iz različnih župnij, Cerkva, skupnosti ... Med seboj si tako lahko solidarno pomagajo z zmernimi najemninami, si delijo stroške bivanja, premagujejo medgeneracijske težave in si na tak način oblikujejo znosnejše ter prijetnejše bivanje.